Tư vấn sản phẩm
công nghệ phi phàm. độc đáo sáng tạo

Tránh tà ma

Người xưa tin rằng "Xà Cừ" có từ trường mạnh, có thể trừ bỏ những điều tai ương , làm giảm rủi ro xui xẻo bảo đảm bình an. Thường xuyên đeo sẽ có sức mạnh và cảm ứng diệu kỳ.

Thanh lọc tâm trí

Nhiều người tu hành coi đó là một linh đạo Phật giáo, điềm lành cho mọi vật, người hộ pháp khi tu hành đeo Xà Cừ có thể tịnh hóa lòng tham, sự phẫn nộ và sự si mê, loại bỏ nghiệp chướng, và tăng trí tuệ và tu hành đạo đức.